.
71 000 .
, ?
, .
! , , , .
, . ?
, , .

?
.
, , . , - . . , .

, .
, .

zheenya86 (12.11.2015 09:35:36)